Общи условия

Общи условия

Право на ползване на www.dogmabulgaria.com, както и на поръчка имат само лица навършили 18 години.

 

Общи положения 

По смисъла на настоящите „Общи Условия” изброените понятия са използвани със следното значение:

Търтийн Гигс ООД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, с ЕИК: 204699343, със седалище и адрес на управление гр. София, жк. Младост 4, бл. 415, вх. 3, ап. 13, email: sales@dogmabulgaria.com, тел. + 359 888 228 180, предлагащо за продажба стоки в онлайн магазин .

www.dogmabulgaria.com е уебсайт за онлайн покупко-продажба на стоки и услуги, предоставяни от Търтийн Гигс ООД (накратко наричана dogmabulgaria.com).

Под „стоки и услуги, предоставяни от Търтийн Гигс ООД се разбират:

– бира;

– рекламни аксесоари;

– билети/вход/ за събития и дегустации;

Всеки от изброените артикули се описва с основните си характеристики и продажна цена.

„Клиент” е физическо или юридическо лице, което е заявило поръчка през www.dogmabulgaria.com и е съгласен с настоящите Общи Условия. Със заявяване на поръчка Клиентът – физическо лице декларира и потвърждава, че има навършени 18 ( осемнадесет) години. Dogmabulgaria.com запазва правото да откаже поръчка при съмнения за навършени 18 (осемнадесет) години от Клиента.

 

Регистрация

Регистрацията не е задължителна при закупуване на стока от www.dogmabulgaria.com.
При извършване на поръчка през сайта е достатъчно да попълните коректно електронната форма. Клиентът е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми данни. Информацията за Клиента ( има, фамилия/ търговска фирма, адрес, телефон, e-mail, ЕИК/БУЛСТАТ и др.), предоставени от последния при закупуване или регистрирането му и съхранявана от www.dogmabulgaria.com за целите на обслужване на поръчките и предоставяните от www.dogmabulgaria.com услуги.

 

 Поръчка

www.dogmabulgaria.com приема поръчки по всяко време на седмицата и денонощието и ги обработва всеки работен ден.

Във всеки продукт стои бутон “Купи”. Натискането на този бутон записва избрания продукт във вашата виртуална “пазарска количка”. Съдържанието на количката се запазва, докато решите да преминете към покупка на стоките, като преди това може да го редактирате.
Цената, която е посочена, е за един брой, в български лева, с включен ДДС и не включва стойността на доставката. При потвърждение на поръчката и съдържанието на виртуалната ви количка, ще бъдете препратени към форма за плащане, която трябва да попълните коректно, за да приключите поръчката си.

На посочения от Вас e-mail адрес ще получите съобщение с всички данни за поръчката и статуса й. Моля проверете дали сте го получили и ако не сте (за всеки случай проверете и директория Спам в електронната си поща), се свържете с нас.

Поръчката се счита за потвърдена при приемане на общите условията от Клиента.

 

Плащане

Плащането се осъществява по следните начини:
– в брой/наложен платеж на куриера/доставчик при приемане на поръчката, в случаите, когато е избрана такава опция.
– чрез кредитна/дебитна карта при онлайн плащане.

– чрез банков превод.

При отказана или върната поръчка, която е платена онлайн, сумата на клиента ще бъде възстановена по същата банкова сметка, от която е направено плащането.

Клиент, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, се задължава да заплаща продажната цена на закупената от него стока, както и разходите за доставка, невключени в тази цена.

 

Доставка

След приемане и обработване на поръчката Ви, същата ще Ви бъде доставена на посочения от Вас адрес посредством куриер/доставчик, в рамките на 48 часа в работни дни, от получаване на съобщението за потвърждение, на посочения от Вас e-mail адрес.

 

Цена на доставката

Доставки на територията на гр. София и България:

За поръчки под 24 бири в една пратка – стойността на доставката е 6 лв.

За поръчки с 24 или повече бири в една пратка – доставката е безплатна.

Поръчките се доставят в следните срокове:

До 1 (един) работен ден – за територията на гр. София.

Доставка до 48 часа (в работни дни) за територията на България:

** За доставка извън територията на България се прилагат допълнителни условия.
Моля свържете се с нас на имейл: sales@dogmabulgaria.com

 

www.dogmabulgaria.com не гарантира наличността на поръчаните артикули. При невъзможност за изпълнение на поръчка, поради недостатъчна наличност на заявената за закупуване стока и невъзможност за доставка от страна на доставчиците си, www.dogmabulgaria.com в рамките на 24 (двадесет и четири) часа след получаване на заявката за покупка, уведомява Клиента за изчерпването на стоката посредством обаждане по телефон на посочения при регистрацията телефонен номер или чрез изпращане на съобщение на посочен от Клиента е-mail адрес. www.dogmabulgaria.com ще възстанови стойността на поръчания/те артикул/и или ще промени поръчката по желание на Клиента.

 

Отказ на поръчката

Клиентът има право да откаже поръчката си в следните случаи:

Стоката е получена повредена;
Не е спазен предварително уговорения срок за доставка;
Доставената стока явно не съответства на поръчаната от клиента;
Цената не съответства на оферираната;
Стоката е с изтекъл срок на годност.

Извън гореизброените случаи, клиентът има право да откаже поръчката си и непосредствено след заявяването й, но не и след като тя е вече изпратена по куриер.

 

Политика за защита на личните данни

Настоящата политика за защита на личните данни обхваща начина, по който ТЪРГОВЕЦЪТ използва, съхранява, разкрива и изтрива, или най-общо „обработва“, данните на Клиента.

Събиране и използване на лични данни

Лични данни са всяка информация, която може да бъде използвана за идентифициране на дадено лице. Възможно е да Ви бъде поискана лична информация всеки път, щом влезете във връзка с нас или с наши партньори с оглед предоставянето на продуктите и услугите ни. Единствено при спазването на настоящата Политика за защита на личните данни и всички приложими законови разпоредби Администраторът и неговите партньори могат да споделят тази информация помежду си и да я използват. Вашите лични данни се обработват единствено на територията на Република България, само за срока и за целите, за които са предоставени,

Какви лични данни събираме

Когато регистрирате акаунт, купувате продукт, кандидатствате за кредит, участвате в томбола и др., можем да събираме различни видове информация, включително, но не само име, пощенски адрес, телефонен номер, email, предпочитан начин на комуникация, информация за банкова карта или др.

В случаите, в които е необходимо издаването на определени документи, например фактура, е възможно да Ви бъдат поискани и допълнителни данни съгласно изискванията на нормативната уредба.

Съхраняваме история на поръчките, направени от всеки регистриран на сайта акаунт.

Как използваме личните данни

Обработваме личните Ви данни, за да изпълним задълженията си като страна по договор за продажба на стоки или услуги. Възможно е периодично да ги използваме за да изпращаме важни съобщения като известия относно направени поръчки, промени в Общите условия или други правила.

В случай, че сте заявили съгласие, обработваме Вашите данни за да Ви информираме за актуални промоции и рекламни активности. Веднъж заявено съгласие по всяко време може да бъде оттеглено.

В случай, че сте заявили съгласие за участие в определени събития (конкурс, томбола, игра и др.) обработваме предоставените ни от Вас данни, за да администрираме тези активности.

Разкриване пред трети страни

В дадени случаи, с цел изпълнението на задълженията ни по сключени с Вас договори или на законови такива, е необходимо или ще бъдем задължени да разкриваме предоставени от Вас лични данни наши партньори (напр. транспортни, куриерски, сервизни, монтажни фирми, финансови институции, застрахователи и др.) или пред компетентни органи.

Защита на личните данни

Администраторът взима предпазни мерки, включващи административни, технически и физически мерки, за да защити личните ви данни от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.

Когато публикувате във форуми, чат стаи или услуги на социални мрежи, личната информация, която споделяте, е видима за други потребители и може да бъде четена, събирана или използвана от тях. В тези случаи Вие носите отговорност за личната информация, която изберете да предоставите.

Цялост и задържане на личните данни

Ще задържим личните Ви данни за период, необходим за изпълнението на конкретната цел, за която същите се обработват, след което ще бъдат изтрити, освен ако нормативен акт изисква да ги задържим за по-дълъг период.

Права на субекта на лични данни

Можете да проверите точността, пълнотата и актуалността на личните си данни, както и да ги коригирате, като влезете в акаунта си. Ако желаете да оттеглите съгласието си за обработване на лични данни, да заявите корекция, да възразите срещу тяхното обработване или да поискате данните Ви да бъдат изтрити („правото да бъдеш забравен“), следва да изпратите искане в този смисъл с имейл до sales@dogmabulgaria.com. С оглед избягване на злоупотреби, искания с горното съдържание ще бъдат разглеждани само ако са изпратени от имейла, използван за регистрацията на акаунта, като запазваме правото си да поискаме допълнителни данни с оглед установяване идентичност на подалия искането и субекта на данните, за който се отнася.

На подадени искания относно лични данни ще бъде отговорено в едномесечен срок, а в случай на необходимост от удължаване на посочения срок ще бъдете информирани за удължаването, както и за причините за забавянето. Можем да откажем да обработваме искания, които се повтарят неоснователно или застрашават поверителността на други потребители. Във всички случаи имате право да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни, kzld@cpdp.bg, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

 

Бисквитки

Бисквитките или Cookies („бисквитки“) са малки файлове с информация, които се запазват във Вашият интернет браузър или твърд диск при посещение на сайта. Бисквитките ни позволяват да подобряваме сайта, така че да съдържа максимално полезна за Вас информация. Можете да настроите интернет браузъра си, така че да не запаметява бисквитки или да изтриете запаметените вече такива. Ако желаете да се възползвате от тези функции следва да използвате настройките на Вашия интернет браузър. Не носим отговорност, ако Вашият интернет браузър не поддържа функциите за контрол на употребата, отказ от запаметяване или изтриване на запаметени бисквитки. В случай, че забраните запаметяването на бисквитки или изтриете запаметени вече такива е възможно да се наруши функционирането на сайта.

 

Изменения

Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ТЪРГОВЕЦА, което има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителят не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителят заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то ТЪРГОВЕЦЪТ има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.

 

Гаранции и връщане

Закупена стока може да бъде върната в срок от седем дни от получаването й, ако не е ползвана, разпечатана, с нарушен търговски вид и при всички други условия по чл.55 от Закона за защита на потребителя. Разноските по връщането на стоката са за сметка на клиента, освен в случаите на фабричен дефект или стока с изтекъл срок на годност, в които те се поемат от www.dogmabulgaria.com.
В случай на отчетени недостатъци при получаване на стоката, клиентът следва да уведоми незабавно за вида и количеството им.

 

Приложимо право

По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

При спор, който не може да бъде решен съвместно с избрания онлайн магазин, можете да използвате сайта ОРС. Всички продукти в страницата подлежат на актуализация. Информацията в страницата може да бъде променяна по всяко време, като не е задължително промените да бъдат анонсирани в страницата.

 

Органи регулиращи дейността

Органите, регулиращи дейността на „Търтийн Гигс“ ООД са Комисия за защита на потребителя /КЗП/ и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:

За КЗП:
Уебсайт: https://kzp.bg/kontakti
тел: 0700 111 22
email: info@kzp.bg
адрес: гр. София, пл. Славейков, №4А, ет. 3, 4 и 6

За КЗЛД: 
Уебсайт: https://www.cpdp.bg/
тел: 02/91-53-518
email: kzld@cpdp.bg
адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

 

Изтегли формуляр за упражняване правото на рекламация от тук

 

 

 

Имате ли навършени 18 години? В този сайт се продават алкохолни напитки.